Vận chuyển hàng hóa đi Campuchia

Công ty vận chuyển hàng hóa đi Campuchia, nhận gửi hàng hóa đi Phnompenh. Với hệ thống xe tải, mỗi ngày một chuyến đi Sài Gòn qua Phnompenh (Campuchia). Chúng tôi cam kết cung cấp dịch [...]