Gửi thực phẩm qua mỹ

Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi thực phẩm qua Mỹ như cá khô, tôm khô, tép khô, mực khô, bánh tráng trộn và các loại thực phẩm khô khác, gửi bánh đi Mỹ, gửi thuốc nam đi Mỹ. [...]